Diyarbakır TSE Belgelendirme

Diyarbakır TSE Belgelendirme

Diyarbakır TSE Belgelendirme

Ürünlerin uygunluklarını belgelemek günümüzde her sektörde güvenilirliği sağlamak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Türkiye’de bu alandaki otorite Tük Standartları Enstitüsü olarak kabul edilir. TSE 1960 yılında kurulmuş olup resmi faaliyetlerine hızla başlamıştır. Şu anda Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlıdır. Diyarbakır TSE belgelendirme her sektördeki ürünler, prosesler ve yöntemlerle ilgili standartları geliştirme görevine sahiptir. TSE belirli kriterleri karşılayan şirketlere ürünlerini TSE markasıyla işaretleme izni vererek belgelendirme yapma yetkisine sahiptir.

Diyarbakır TSE Belgelendirme

Diyarbakır TSE belgelendirme programı sayesinde şirketler ürünlerinin ilgili standartlara uygun olduğunu kanıtlayabilirler. Bu süreci başarıyla tamamlayan firmalar ürünleri için Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanırlar. Ancak bu sürece katılan firmaların belirli evrakları tamamlamaları belgelendirme şartlarına uymaları ve bazı eğitimleri almaları gerekir. Bu konuda Kobiset Danışmanlık firmamızdan hizmet alabilirsiniz.

TSE Ürün Belgelendirme Şartları Nelerdir?

Diyarbakır TSE belgelendirme sürecinin başlaması, ilerlemesi ve tamamlanması için temel adımla şu şekildedir;

 • Öncelikle başvuru evrakları detaylı bir şekilde gözden geçirilir ve eksiklikleri tespit edilir. Firmanın belgelendirme süreci için bir planlama yapılı. Bu aşamada numune alma, testler, inceleme süresi gibi konular belirlenir.
 • Üretim yeri incelemesi belgelendirme sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Firmanın üretim yeri detaylı bir şekilde incelenir ve denetlemeler yapılır.
 • Ürünün türüne ve ilgili standartlara uygunluğunu belirlemek için testler, analizler, deneyler ve incelemeler yapılır. Bu adım firmaya Diyarbakır TSE belgelendirme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini belirlemek için kritik bir önem taşır.
 • TSE belgelendirme sürecinin son aşamasında saha denetimleri ve ürün uygunluk testleri sonuçları gözden geçirilir. Otak bir karar alınarak belgelendirme süreci tamamlanır.

Diyarbakır TSE Belgelendirme

Kobiset Danışmanlık Öncülüğünde TSE Belgelendirmenin Avantajları

Diyarbakır TSE belgelendirme sürecinin sağladığı avantajlar ve işletmelere getirdiği kolaylıklar şu şekilde özetlenebilir;

 • TSE ürün belgelendirme sistemi işletmelerin gelişmelerini sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı olur.
 • Ürünlerinizi Diyarbakır TSE belgelendirme ile daha hızlı ve kolay bir şekilde pazarlayabilirsiniz.
 • TSE belgesine sahip olmak farklı pazarlara daha hızlı erişim sağlar.
 • Belgelendirme sayesinde daha düşük maliyetlerle üretim yapılabilir ve ürünlerden elde edilen kar marjını artırabilirsiniz.
 • TSE ürün belgesine sahip firmalar kamu ve özel sektörde katıldıkları ihalelerde öncelik kazanırlar.
 • Diyarbakır TSE belgelendirme müşteriler, tedarikçiler, distribütörler, bayiler ve diğer paydaşlar nezdinde güven ve prestij kazandırır.

TSE Ürün Belgelendirme Nedir?

Diyarbakır TSE belgelendirme süreci bir ürünün özel standartlara ve diğer norm dokümanlara uygunluğunu garanti altına almanın yoludur. Bu süreç ürünün başlangıç deneylerini, tedarikçinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve ardından fabrika kalite sistemini içerir. Ayrıca fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin periyodik kontrolünü de içerir. Bu şekilde ürünün belgelendirilmesi, kalite ve uygunluk konusunda güvence sağlar.

Diyarbakır TSE belgelendirme süreçleri TS EN 45011 standardında belirtilen genel şartlara göre yürütülür. Bu standart ürün belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde işletebilmek için gerekli kriterleri belirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmelerini kolaylaştırarak uluslararası ticareti destekler.

Bu kriterler özellikle ürün belgelendirme süreçlerini yürüten kuruluşlar için genel kabul gören kuralları içerir. Ancak sektörler veya özel gereksinimler göz önünde bulundurularak uygun şekilde uyarlanabilir. Diyarbakır TSE belgelendirme üretimden son kullanıcıya kadar bir dizi avantaj sunar.

Diyarbakır TSE Belgelendirme

Kobiset Danışmanlık ile TSE Belgesi Nasıl Alınır?

Diyarbakır TSE belgelendirme başlangıçta karmaşık gibi görünebilir. Ancak uygun bir yönlendirme ve profesyonel destekle oldukça erişilebilir bir hedef haline gelebilir. Bu süreci başlatmak için ilk adım Kobiset Danışmanlık firmamız ile iletişime geçmektir.

Uzmanlarımız hangi ürün ya da hizmet için TSE belgesi almayı planladığınızı öğrenmek için sizden gerekli belgeleri talep edecektir. Ürün veya hizmetiniz uygunsa teknik altyapınızı, personelinizi, bilgi birikiminizi ve kurumsal yapınızı analiz ederek Diyarbakır TSE belgelendirme için gereken adımları belirleyecektir.

Diyarbakır TSE belgelendirme süreci boyunca danışmanlarımız belge başvurusu yapmanızı sağlayacak, gerekli dokümantasyonu hazırlamanıza yardımcı olacak ve eğitimler düzenleyecektir. Denetim öncesi son kontrolleri yapacak ve eksiklikleri gidermek için sizinle birlikte çalışacaktır.

Firmamız TSE denetçileri ile randevulaşarak denetim haftasını planlar ve eksiksiz bir denetim için hazırlanmanıza yardımcı olur. Diyarbakır TSE belgelendirme için yapılacak olan denetimlerde olası eksiklikleri gidermek için danışmanlarımız sizlere rehberlik eder. Tüm bunların sonucunda TSE belgesi almanıza yardımcı oluruz. Bu süreçte Kobiset danışmanlık firmamız ile çalışmanız TSE belgesi almanızı kolaylaştırır.

TSE Belgesi İçin Sözleşme İmzalanması ve Belge Düzenlenmesi

Diyarbakır TSE belgelendirme komisyonu tarafından onaylanan düzenlemeler başvuru sahibine olumlu bir sonuçla iletilir ve sözleşme yapmak üzere davet edilir. Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi ile belge ve varsa kullanma hakkı verilen TSE markalarından biriyle ilgili olarak bir sözleşme imzalar. Bu sözleşme ile başvuru sahibi belge ve belge ile ilişkilendirilmiş TSE markasını kullanma hakkı elde eder. Bu adım başvuru sahibinin TSE belgesini ve markasını kullanmaya başlamasını sağlar.

Bu programın sonunda alınacak Diyarbakır TSE belgelendirme geçerlilik süreci 1 yıldır ve firmalar bu süre sonunda belgelerini yenilemek için gereken prosedürleri takip etmelidir. Belgelerin yenilenmesi ile ilgili kurallar TSE belgelendirme yönergesi madde 22’de detaylı bir şekilde belirtilir.

Diyarbakır TSE Belgelendirme

TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için asgari gereksinimleri belirler. Bu standartların ötesinde, işletmeler kendi proses tasarımını yapma özgürlüğüne sahiptirler. Ancak TSE standartları proseslerin nasıl tasarlanması gerektiği hakkında teknik bilgiler içeren belgelerdir. Diyarbakır TSE belgelendirme sürecinde işletmenin faaliyet alanına uygun bir denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine uygunluk, muayene ve deney faaliyetlerini ve proses gereksinimlerini denetler. Elde ettiği somut kanıtlara dayanarak bir rapor hazırlar ve bu raporda uygunsuzluklarla ilgili notlar bulunur. Uygunsuzluklarla ilgili olarak TSE laboratuvarları veya akredite laboratuvarlarında yapılana ürün testleri geçerli kabul edilir.

TSE Belgelendirmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Diyarbakır TSE belgelendirme başvuru formu ve avans dekontu
 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş arasında bir sözleşme varsa bu sözleşme sunulmalıdır.
 • Ürünün üzerinde kullanılacak olan markanın tescil belgesi, ürün veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekliyle sunulmalıdır.
 • Başvuru sahibi kuruluşu temsil eden ve ilzama yetkili olan kişilerin imza sirküleri noter tasdikli olarak sunulmalıdır.
 • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü resmi olarak belgeleyen noter tasdikli bir belge gereklidir.

Kobiset Danışmanlık ile Diyarbakır TSE Belgelendirme Çalışmaları

Türk Standartlarının sanayideki yaygın kullanımı ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde önemli rol oynayan TSE marka sistemi ilk kez 1964 yılında uygulanmaya başladığından bu yana sürekli olarak gelişmektedir. Bunun yanında tüketicilerin güvendiği bir güvenlik şemsiyesi haline gelmiştir.

Diyarbakır TSE belgelendirme için müracaat formu doldurulmalı, tüm eklerle birlikte bir dosya içinde toplanmalı ve ilgili TSE bölge müdürlüğü veya mahalli temsilciliğine sunulmalıdır. Kobiset Danışmanlık olarak bu süreçte her zaman yanınızda oluruz. Bu belgeler;

 • Tehlikeli atık taşıyan araçların karayolu ile belgelenmesi
 • Laboratuvarların belgelenmesi
 • Hizmet yerlerinin belgelenmesi
 • Ürünlerin belgelenmesi
 • Üretim yerlerinin belgelenmesi

Diyarbakır TSE Belgelendirme

TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları Nelerdir?

TSE logosu taşıyan ürünlerin kalitesine olan güven, günümüzde oldukça yüksektir. Kamu ve özel sektördeki çoğu ihalede TSE kalite logosu taşıyan ürünler tercih edilmekte ve bu şart ihale şartnamelerinde önemli bir gereklilik olarak yer almaktadır.

Kobiset Danışmanlık olarak Diyarbakır TSE belgelendirme için denetim öncesi hazırlıkları titizlikle yönetiriz. TSE başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiririz. Numune ürünlerinizin laboratuvar analizine göndermeye hazırlar, performans veya içerik testlerinizi titizlikle inceleriz. Üretim yerindeki denetimleri sizin adınıza firma temsilcinizle birlikte gerçekleştirerek sürecin tamamlanmasını sağlarız.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?

Diyarbakır TSE belgelendirme için TSE hizmet yeterlilik belgesi farklı sektörde faaliyet gösteren firmaların sundukları hizmetlerin standartlara uygunluğunu düzenlemek, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan bir belgedir. Bu belge, tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya belirli kriterlere uygun olduğunu onaylayan ve geçerliliği bir yıl olan belgedir. TSE hizmet yeterlilik belgesi işletmelerin mevzuata uygunluğunu, yetenek ve kapasitelerinin yeterliliğini tüketiciye ve diğer paydaşlara kanıtlar.

Diyarbakır TSE belgelendirme denetimleri belgelendirilmek istenen standardın en güncel sürümüne uygunluğun yanı sıra işyerinin uygunluğunu, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri sigorta poliçesi, müşteri memnuniyeti, araç bilgileri, kalibrasyon ve doğrulama verileri, çalışanların özlük dosyaları, yasal düzenlemeler gibi bir dizi kriterin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

TSE hizmet yeterlilik belgesi bir dizi fayda sunar;

 • Ürünle ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenliğini sağlar.
 • İşyerlerindeki tüm ekipmanları sigorta kapsamına alır.
 • Hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarını karşılama avantajı sağlar.
 • Tüketici haklarını korur ve güvence altına alır.
 • Müşterilere kaliteli hizmet sunma güvencesi verir. Böylece müşteriler fiyat açısından korunur.
 • Müşteri memnuniyetini artırarak müşteri sadakatini sağlar.
 • İşletmeler için maliyetleri düşürür ve verimliliği artırır.
 • Hizmetin kalitesini arttırır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Diyarbakır TSE belgelendirme firmaların Pazar paylarını arttırır. Prestijlerinin yükselmesini sağlar ve rakiplerine karşı avantaj sağlama özelliğine sahiptir. Bu belge tüketicilere sunulan hizmetlerin standartlarına uygun ve yeterli olduğunu gösterir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belge Alma Süreci Nasıl Olur?

Öncelikle başvuru yapan firmaların hangi standardı hedeflediği belirlenir ve bu standardın gereksinimlerine uygunluğu detaylı bir inceleme ile değerlendirilir. Hizmetin girişinden çıkışına kadar olan süreç akışları belirli bir standart ve kalite seviyesini karşılayacak şekilde düzenlenir. İşletmede çalışan personelin eğitim ve mesleki yeterlilikleri kontrol edilir. Standardın gerektirdiği şartlara uygunluk sağlanması içim bir kontrol listesi oluşturulur ve işletme ile paylaşılır. Kalite kontrolleri, standart tarafından belirlenen kriterlere göre uygulanır ve sonuçlar kayıt altına alınır. Böylece geriye dönük takip etmek mümkün olur. Periyodik kontroller ve testler düzenli olarak yapılır.

Diyarbakır TSE Belgelendirme

TSE belgesini talep eden kuruluş TSE denetçileri tarafından standartların gerektirdiği kriterlere uygunluğunu değerlendirmek üzere analiz edilir. Bu şekilde denetim sürecine hazır hale getirilir. Denetim sırasında işletme standartlara uygunluğu kontrol edilir ve uygunluk sağlandığında belge verilir. Hizmet sektöründe işyerlerinin sunduğu hizmetlerin ilgili TSE tarafından belirlenen ve akredite edilen kriterlere uygun olduğunu gösteren ve geçerliliği bir yıl olan Diyarbakır TSE belgelendirme işlemi gerçekleştirilir.

TSE hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi sona erdiğinde veya bu süre bitmeden 2-3 hafta önce belgenin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekir. Belge yenileme başvurusu yapmak için TSE’ye müracaat edilir. Eğer TSE hizmet yeterlilik belgesi üzerindeki bilgilerde veya belgenin kapsamında herhangi bir değişiklik yoksa ara kontrol başvurusu yapılarak belgenin yenilenmesi işlemi gerçekleştirilir. Kobiset Danışmanlık firmamız tüm süreç boyunca her zaman yanınızda olur. TSE belgesini sorunsuz bir şekilde alabilmeniz için uzmanlarımız titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürür. Bu sayede süreç boyunca herhangi bir problem yaşamazsınız. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir